Wednesday, August 12, 2009

Malate

malate, gabi. madaming tao. sari-saring tao. maraming ilaw. iba't ibang kulay. maraming kumakain. maraming sumasayaw. maraming umiinom. maraming humihiyaw. maraming gastos. maraming gagastusin. maraming nagpapagastos. gustong magpakaligaya. gustong lumigaya. gustong magpaligaya. gustong lumimot. gustong magpakalimot. may hinahanap. may nagpapahanap. may nahanap. may nagpakawala. may nawala. may nawalan. maraming gutom. maraming ginugutom. maraming nagpapagutom. may sumaya. may nagpapakasaya. may malungkot. may nalungkot. panandaliang buhay. isang gabi, samut saring pangyayari at emosyon.

malate, umaga. tahimik. nasaan na sila. nawalan ng buhay. walang ilaw. walang kulay. malungkot. bumalik sa katotohanan. panandaliang kamatayan. naghihintay. isang umaga,nakakabinging katahimikan.

malate, isang santuwaryo ng panandaliang emosyon, panandaliang buhay at kamatayan.

2 comments: